PARTENERUL DUMNEAVOASTRA DE INCREDERE
Acasa Despre noi Certificări

Certificări

Raportându-se în permanență la una din valorile fundamentale asumate la nivel de companie, orientarea către client, FELIX TELECOM a implementat, întreținut și controlat de-a lungul istoriei sale, sisteme de management pentru toate procesele sale interne, urmărind continuu racordarea la cele mai noi și moderne instrumente de lucru prin care poate eficientiza și optimiza activitățile.

FELIX TELECOM a înțeles că pentru a se menține la un loc de frunte pe piața integratorilor de echipamente și sisteme de comunicații, este necesară racordarea la principiile și politicile unui management performant, în care cele două componente de bază, resursele și capacitățile tehnice și materiale, sunt gestionate unitar, prin mecanisme de analiză și evaluare a proceselor interne, menite să genereze acțiuni și măsuri proactive, preventive, diminuând la maxim riscurile. 

În acest context, decizia de a implementa un sistem de management integrat calitate, mediu şi securitate şi sănătate în muncă a venit ca o necesitate obiectivă, în prezent el fiind principalul instrument managerial prin care sunt identificate și tratate riscurile, dar și oportunitățile. Dincolo de necesitatea respectării cerințelor legale, de reglementare și a altor cerințe specifice domeniului de activitate la care compania a subscris, a fost garantată continuitatea și prosperitatea companiei în mediul de afaceri.

Astfel, sistemul de management integrat calitate-mediu-securitatea informației-sănătate și securitate ocupațională permite atât evaluarea tuturor factorilor și indicatorilor de performanță pentru toate procesele care se desfășoară în companie, cât și identificarea și gestionarea riscurilor care pot apare, urmărind în permanență aplicarea unor măsuri corective și acțiuni proactive.

Pentru asigurarea funcţionării sistemului de management integrat sunt stabilite obiective pe termen scurt, bazate pe performanţă, rezultată nu doar din excelenţă de specialitate tehnică, ci în primul rând din implementarea politicii. Obiectivele sunt monitorizate, măsurate şi evaluate periodic de către top management. În plus, toţi angajaţii companiei sunt instruiţi şi conştientizaţi în ceea ce priveşte metodele sistemului de management şi sunt asigurate resursele necesare pentru a asigura că aceste metode sunt efective.

Sistemul de management integrat din FELIX TELECOM este certificat și se realizeză în conformitate cu următoarele standarde:

  • SR EN ISO / IEC 9001 - 2015
  • SR EN ISO / IEC 14001 - 2015
  • SR EN ISO / IEC 45001 - 2018
  • SR EN ISO / IEC 27001 - 2018