PARTENERUL DUMNEAVOASTRA DE INCREDERE
Acasa Despre noi Autorizări

Autorizări

Pentru a putea îndeplini cerințele specifice desfășurării activităților companiei, FELIX TELECOM deține autorizări care garantează că produsele și serviciile oferite sunt susținute de un cadru organizatoric și procedural conform reglementărilor.

În acest sens, au fost obținute autorizări care, pe de o parte, au urmărit respectarea întru-totul a  cadrului legal de desfășurare a activităților pentru îndeplinirea rolului asumat iar pe de alta parte, a conferit companiei un atu în a demonstra capacitatea ei de a răspunde în viitor unor exigențe suplimentare legate de acte normative speciale.

Astfel, FELIX TELECOM deține următoarele autorizări:

  • cod NCAGE, eliberat de Ministerul Apărării Naționale, pentru calitatea de furnizor de echipamente NATO;
  • autorizare de securitate pentru acces la informații Secret de Serviciu, eliberată de Ministerul Apărării Naționale;
  • autorizare de securitate industrială pentru acces la informații Secret de Serviciu, eliberată de Ministerul Afacerilor Interne și de către Serviciul de Telecomunicații Speciale;
  • adoptarea și aplicarea unui Program de Prevenire a Scurgerilor de Informatii Secret de Serviciu, autorizat de către Serviciul Român de Informații;
  • autorizare din punct de vedere tehnic, în calitate de furnizor feroviar, eliberată de Organismul Notificat Feroviar Român.

Pentru a răspunde cerințelor unor astfel de calități profesionale, FELIX TELECOM a stabilit și controlează în amănunt activitățile implicate în realizarea proiectelor și alocă permanent resurse pentru îndeplinirea exigențelor legale din domeniile vizate.